Събития

15X5q painting, Plovdiv, 2020

15Х5, живопис, Пловдив, 2020

Дата: 3.09.2020
Място: Пловдив
Начало: 18.00 ч.
[ Прочети още → ]

Ненко Чанев и приятели, живопис

Дата: 7.07.2020
Място: Бургас
Начало: 18.00 ч.
[ Прочети още → ]
Auri - painting and mosaic - АtelieR Gallery

Аури – живопис и мозайка – галерия АтелиеР

Дата: 10.03.2020
Място: Бургас
Начало: 18.00 ч.

     

[ Прочети още → ]
International plein air of painting, 2019

Международен пленер по живопис, Пловдив, 2019

Дата: 15.09.2019
Място: Пловдив
Начало: 18.00 ч.

         

[ Прочети още → ]
Състояния на любов
Балкански мостове 2

Международна изложба – Балкански мостове 2

Дата: 18.04.2019
Място: Пловдив
Начало: 19.00 ч.

 

[ Прочети още → ]
A pictorial expression, NEDEV Art Gallery, Stara Zagora, 2019
Pictorial expression, Lik Gallery, Sofia, 2019
Mozaik malog formata XII, Beograd, 2017

Мозайка малък формат ХIII, Белград, 2018

Дата: 17.10.2018
Място: Белград
Начало: 19.00 ч.

 

[ Прочети още → ]
15Х5

15X5-2018-Мозайка, Дружество на Пловдивските художници

Дата: 4.09.2018
Място: Пловдив
Начало: 18:30 ч.

         

[ Прочети още → ]