Съзерцание, акрил върху платно, 65х81см

Date:
Place:
Start: h

Съзерцание, акрил върху платно, 65х81см

«