Ретроспекция 60, галерия Лик, София

Дата: 06.12.2023
Място: София
Начало: 18.30 ч.

 

 

«