Поемете го !

Нощ на музеите и галериите, Пловдив, 2010.
Пърформанс

 

« »
Take it !